Algemeen

“Otto Clant”. Een naam om trots op te zijn.

Ooit een beroemd vaandeldrager in “de Slach by Boksum” in 1586, bij de meeste inwoners van ons dorp wel bekend. Na een langdurige dappere strijd tegen de Spanjaarden die veel meer soldaten hadden, vluchtte hij toen de slag verloren was samen met andere strijdgenoten de kerk in. Dit mocht niet baten, de vijand wist hen te vinden. Voordat hij werd doodgestoken wikkelde hij zich in zijn vaandel.

Toen het nieuwe schoolgebouw in november 1984 werd geopend kreeg de school deze naam. Het symbolische zwaard van Otto Clant hangt bij ons bij de hoofdingang aan de muur.

Als basis voor ons logo hebben wij de plattegrond van de school, de vorm van een klavertje vier, gebruikt. Dit logo past goed bij de school.

Voorheen was de school Protestants-christelijk. In december 1993 is op een ledenvergadering unaniem besloten de identiteit te wijzigen in Algemeen Bijzonder. Gezien de levensbeschouwelijke achtergrond van de meeste leerlingen was dit een reëel besluit.