Team

Het team van de Otto Clantskoalle bestaat uit de volgende mensen:

Ina Schrale

Leerkracht

Eva van Zandbergen

Leerkracht

lees meer

Amarins Postma

Leerkracht

lees meer

Margreeth Korten

Leerkracht

Geertje van der Zee-Folkertsma

Leerkracht, Intern Begeleider

Einar Yedema

Directeur