Werkwijze

Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar en is zo ingericht dat leerlingen in principe in 8 jaar de school kunnen doorlopen. Wij hebben het onderwijs ingedeeld in het zogenoemde jaarklassensysteem, waarbij in een jaar een bepaald minimum aan onderwijsactiviteiten en inhouden wordt aangeboden.

Een aantal klassen bij elkaar vormt een combinatiegroep. Voordelen van combinatiegroepen zijn: kinderen leren samenwerken, ze leren nieuwe dingen en kunnen vooral met elkaar ontdekken dat je samen kunt spelen en leren. Ook wordt aandacht besteed aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het leren.

Wij werken groepsdoorbrekend, waardoor leerlingen instructies kunnen halen op een ander niveau. 

De leerlingen uit groep 1,2 en 3 werken zoveel mogelijk in hun eigen lokaal/unit. Hier volgen ze ook de verschillende instructies. Deze worden verzorgd door de groepsleerkracht van de groep.

De kinderen van groep 4 tot en met 8 halen elke ochtend hun instructie voor bepaalde vakgebieden bij de vakleerkracht in het instructielokaal. De verwerking hiervan vindt plaats in het zelfstandig werken lokaal of stilwerklokaal. De kinderen werken met dag- en weektaken en plannen de lesstof (soms onder begeleiding) zelf in. Daarom is het belangrijk dat leerlingen zelfstandig kunnen werken. Hierdoor worden ze ook aangespoord tot het leren van het zelf oplossen van problemen. Kinderen leren om elkaar te helpen, ondersteunen en te stimuleren.