Ouderbetrokkenheid

De samenwerking met ouders vinden wij erg belangrijk. Ouders kunnen zich onder andere voor de school inzetten door deel te nemen aan de medezeggenschapsraad of de oudervereniging. Via het menu links leest u hier meer over.