Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad van de school zitten:

Namens de ouders:
Evelien Adema
Siebiene Dijkshoorn

Namens het personeel:
Geertje van der Zee-Folkertsma
Margreeth Korten