Oudervereniging

In de Oudervereniging van de school zitten:

Namens de ouders:
Klaske Miedema
Kirsten Schrale
Aafke Tilma
Mark Veltman

Namens het personeel:
Ina Schrale