Ziek melden

Kan een leerling om één of andere reden (ziekte, bezoek arts) niet op school komen, meldt dit dan voor 8:30 uur. Dat kan telefonisch of bij de leerkracht.